Faces

Bli medlem!

Sveriges Tandläkarförbund är den enda organisation som samlar alla tandläkare i Sverige. Hitta mer information och bli medlem direkt här.

LÄS MER

Tandläkarförbundet i Prideparaden

Den 2 augusti kl 13 deltar vi i Prideparaden med Saco. Välkommen att gå med du också!

LÄS MER

Tyck till om vår webbplats!

Vad är bra? Vad kan bli bättre? Mejla webbredaktören:

linda.persson@
tandlakarforbundet.se

Läs tidningen

Rutiner för patientklagomål

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är den myndighet som prövar klagomål och anmälningar från patienter och/eller anhöriga. – läs mer nedan under Inspektionen för vård och omsorg

Missnöjda patienter inom den offentliga tandvården kan vända sig till landstingens patientnämnder. Nämnden är en objektiv instans som ska stödja och hjälpa patienter att få nödvändig information och att hitta rätt bland myndigheter. – läs mer nedan under Landstingens patientnämnder.
 
Patienter inom privattandvården som inte är nöjda kan vända sig till Privattandläkarnas förtroendenämnder, som behandlar tvister mellan patienter och medlemmar i Privattandläkarnas branschorganisation. – läs mer nedan under Privattandläkarnas förtroendenämnder
 
Inspektionen för vård och omsorg
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) prövar klagomål och anmälningar från patienter och/eller anhöriga. Patienten behöver inte precisera vem som anmäls eller vilket fel denna yrkesutövare har begått, utan kan anmäla en händelse. IVO utreder förutsättningslöst vad som skett, fokuserar på varför händelsen ägt rum och på vad som ska göras för att det inte ska hända igen.

När ett klagomål anmäls till IVO ska anmälan enligt patientsäkerhetslagen snarast överlämnas till den vårdgivare eller yrkesutövare som klagomålet riktas mot. Det görs dock inte alltid. Både den som klagomålet avser och patienten som har framfört klagomålet har rätt att ta del av det som tillförts ärendet och att lämna synpunkter.

I handläggningsprocessen kan det hända att IVO begär att anmäld tandläkare ska yttra sig. Här är Tandläkarförbundet behjälpligt med svaret. Läs mer om hur du kan få stöd av Tandläkarförbundet vid en anmälan.

IVO:s utredning kan ta cirka tolv månader, därefter skickas ett förslag på beslut både till den som har anmält och den/de anmälda.

IVO kan efter sin prövning rikta kritik mot anmäld personal och vårdgivare. Andra möjliga påföljder är prövotid för personal, återkallelse av legitimation och indragen förskrivningsrätt vilka prövas av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) efter en anmälan från IVO.


Till patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659)

Mer information om IVO:s hantering av patientklagomål  
 
Landstingens patientnämnder 
Missnöjda patienter inom den offentliga tandvården kan vända sig till landstingens patientnämnder. Patientnämnden har inte befogenheter att avgöra om tandvårdspersonalen har begått något fel eller inte utan ger enbart råd om hur verksamheten kan förbättras. Du hitttar kontaktuppgifter till patientnämnder på respektive landstings hemsida.

Privattandläkarnas förtroendenämnder
Patienter inom privattandvården som inte är nöjda kan vända sig till Privattandläkarnas förtroendenämnder, som behandlar tvister mellan patienter och medlemmar i privattandläkarna. Läs mer på www.ptl.se

Sveriges Tandläkarförbund, Svenska Tandläkare-Sällskapet | Box 1217 111 82 Stockholm | Besök: Österlånggatan 43 | telefon 08-666 15 00 | kansli@tandlakarforbundet.se
Sitemap | Om cookies och säkerhet | Copyright © Sveriges Tandläkarförbund Citera oss gärna men glöm inte att ange källan.

Logga in

Om du är medlem eller har ett användarkonto loggar du in här. Ange personnr i formatet ÅÅMMDDXXXX, alltså utan bindestreck.

Har du glömt ditt lösenord?

Om medlemsskapet

lock Sidor med denna symbol kan endast läsas av medlemmar.

Ännu inte medlem? Läs mer om fördelarna med ett medlemskap i Tandläkarförbundet här.

close

Log in as subscriber

If you are a subscriber, you can log in with your subscription number.

Got a membership?

About

Swedish Dental Journal is the scientific journal of the Swedish Dental Association and the Swedish Dental Society. It is published 4 times a year to promote practice, education and research within odontology.

close