Faces

Bli medlem!

Sveriges Tandläkarförbund är den enda organisation som samlar alla tandläkare i Sverige. Hitta mer information och bli medlem direkt här.

LÄS MER

Tandläkarförbundet i Prideparaden

Den 2 augusti kl 13 deltar vi i Prideparaden med Saco. Välkommen att gå med du också!

LÄS MER

Tyck till om vår webbplats!

Vad är bra? Vad kan bli bättre? Mejla webbredaktören:

linda.persson@
tandlakarforbundet.se

Läs tidningen

Påverkan

September 2013 - Brev om den uppföljande enkäten till biståndshandläggare

Munnen glöms fortfarande bort i vården av sköra och sjuka äldre. Bara 5 procent av landets kommuner tar alltid upp äldres munhälsa och tandvård när de ska bedöma äldres biståndsbehov, trots att de flesta upplever att sköra eller sjuka äldre ofta har problem med munnen.

Läs hela brevet här

Februari 2012 - Utskick till de ansvariga för kommunernas äldreomsorg

Sveriges Tandläkarförbund ser mycket positivt på kommande arbete med att ta fram lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen. Det är glädjande att majoriteten av Sveriges kommuner ansökt om och fått statsbidrag för att ta fram värdighetsgarantier. Vi är dock oroade över att äldres munhälsa inte berörts i planerna för arbetet.

Sveriges Tandläkarförbund anser att äldres munhälsa bör finnas med i framtida lokala värdighetsgarantier.

Brev till kommuner om lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen (pdf)

September 2011 - Brev om enkäten till biståndshandläggare

Munnen glöms bort i vården av sköra och sjuka äldre

Bara en av tio kommuner tar alltid upp äldres munhälsa och tandvård när de ska bedöma äldres biståndsbehov, trots att de flesta upplever att sköra eller sjuka äldre ofta har problem med munnen. Det visar alarmerande siffror i Sveriges Tandläkarförbunds enkät till kommunerna om äldres munhälsa som presenterats nyligen. Sveriges Tandläkarförbund uppmanar nu ansvariga i kommuner och landsting att se enkätresultatet som en ögonöppnare och utmaning för att förbättra äldres munhälsa och därmed deras livskvalitet.

Brev om enkäten till biståndshandläggare (pdf)

December 2010 - Debattartikel i Dagens samhälle

Ta eleverna till hjälp i hälsoarbetet!
Trots att alla vet att socker är skadligt så fortsätter försäljningen av läsk och godis i skolor, påpekar Tandläkarförbundet. Nr 39/10, publicerad 01 december 2010.

Debatt: Ta eleverna till hjälp i hälsoarbetet! (pdf)

Juni 2010 - Brev till kommunstyrelsens ordförande

Gör gemensam sak med tandläkarna och sluta erbjuda sötsaker i kommunens skolkafeterior.

Brev till landets kommunstyrelseordföranden »
Resultatet av vårens kartläggningar »

Februari 2010 - Enkät till rektorer

Brev till rektorer om skol- och elevenkät (pdf)

Mars 2009 Läkare, skolsköterskor och tandläkare uppmanar landsting och kommuner att lyssna:

Överviktiga barn blir feta vuxna!
Förhindra övervikt hos barn så slipper de bli överviktiga som vuxna.
- Det är allmänt känt att en ohälsosam livsstil grundläggs tidigt och
följer med in i vuxenlivet. Våra politiker i kommuner och landsting
sviker både barnen och oss i professionen om de inte agerar.
I ett brev till landstings- och kommunalråd uppmanar Läkarförbundet,
Tandläkarförbundet och Vårdförbundet landets kommuner och landsting att lyssna till professionens erfarenheter och synpunkter.

Brev till landets kommuner och landsting 17 mars »
Pressinformation 23 mars »
Resultatet av undersökningen »

December 2007 - Rektorer får brev om resultatet av kartläggningen av godis- och läskförsäljningen på högstadiet

Den 27 mars gick ett brev ut till alla rektorer på de grundskolor som ombetts att besvara enkäten. Där rapporterar vi om resultatet av kartläggningen av  försäljningen av godis, läsk och andra sötsaker i skolornas cafeterior. Vi uppmanar också rektorerna att göra gemensam sak med oss för att bryta trenden onyttig kost och överviktiga barn.

Brevet till rektorerna (pdf)

Resultatrapport - undersökning av godis- och läskförsäljningen på högstadiet (pdf)

November 2007 - brev till folkhälsoministern

Brev till folkhälsominister Maria Larsson (pdf)

Mars 2007 - Rektorer får brev om resultatet av undersökningen av mellanmålen på fritids

Den 27 mars gick ett brev ut till alla rektorer på de grundskolor som har fritidsverksamhet. Där rapporterar vi om resultatet av kartläggningen av mellanmålen på fritids som förbundet gjorde i november tillsammans med Skolmatens Vänner och Hälsomålet inom Stockholms läns landsting. Vi uppmanar också rektorerna att göra gemensam sak med oss för att bryta trenden onyttig kost och överviktiga barn.

Brevet till rektorerna (pdf)

Resultatrapport - undersökning av mellanmål på fritids (pdf)

Mars 2007 - Öppet brev till skolministern:

Skärp skollagens formuleringar om skolmåltider!  
-  Den lagstiftning som idag finns för skolmåltider kan liknas vid en skola utan läroplan,  utan värden och utan mål för elevernas lärande och utvecklande.

I ett öppet brev till skolminister Jan Björklund uppmanar Sveriges Tandläkarförbund, Skolmatens Vänner och Centrum för folkhälsa/Hälsomålet ministern att skärpa skollagens formulering om ungas måltider i förskola, skola och på fritids.

Öppet brev till skolministern, 8 mars (pdf)

Sveriges Tandläkarförbund, Svenska Tandläkare-Sällskapet | Box 1217 111 82 Stockholm | Besök: Österlånggatan 43 | telefon 08-666 15 00 | kansli@tandlakarforbundet.se
Sitemap | Om cookies och säkerhet | Copyright © Sveriges Tandläkarförbund Citera oss gärna men glöm inte att ange källan.

Logga in

Om du är medlem eller har ett användarkonto loggar du in här. Ange personnr i formatet ÅÅMMDDXXXX, alltså utan bindestreck.

Har du glömt ditt lösenord?

Om medlemsskapet

lock Sidor med denna symbol kan endast läsas av medlemmar.

Ännu inte medlem? Läs mer om fördelarna med ett medlemskap i Tandläkarförbundet här.

close

Log in as subscriber

If you are a subscriber, you can log in with your subscription number.

Got a membership?

About

Swedish Dental Journal is the scientific journal of the Swedish Dental Association and the Swedish Dental Society. It is published 4 times a year to promote practice, education and research within odontology.

close